r
'д !Й ''‘Й ї' ■
^
Новий
к о н т е й н е р н и й
пилосос
Bosch -
ідеальний домашній
помічник.
double stream
tech no lo g y
Напівпрозорий корпус нового контейнерного пилососа Bo sch В Х 3 1 800
відкриває погляду цілий світ, у якому поєдную ться
бездоганні техно-
логії м айбутнього та доведений до досконалості дизайн.
Завдяки інноваційній технології double stream technology пил та бруд
В и н ахо д ж е н н я для ж иття
м иттєво
потрапляю ть до
спеціального
багаторазового
контейнера-
пилозбірника, який назавж ди позбавить В а с від необхідності купувати
«змінні пилозбірники.
,А привабливий дизайн моделі дарує Вам хороший настрій.
З пилососом B o sch прибирання ста є більш простим, ш видким , зруч-
іним та економічним. І набагато приєм ніш им .
..
Ін ф о -се р в іс B o sc h : (044) 490-2095, w w w .b o sch -p t.co m .u a
B O S C H
предыдущая страница 54 Приватное строительство 2007 01-02 читать онлайн следующая страница 56 Приватное строительство 2007 01-02 читать онлайн Домой Выключить/включить текст