й ё т
у л т
л я
Ш
Ш
К
• Л .Т Л Г Г .1 П 1 1 1 * l l . < ««Л Гг
т
ш
A n s p r u c h
П Р О Ф Е С ІЙ Н І
v e r b m i
||= Weitzer
=11 Parkett
Оп Торі
П Р О Ф Е С І Й Н І П А Р К Е Т Н І Л А К И
Г Р У Н Т О В К И , М А С Л О - В ІС К ,
З А С О Б И З Д О Г Л Я Д У
З А П О К Р И Т Т Я М Д Л Я П І Д Л О Г
П А Р К Е Т Ш Т У Ч Н И М
М А С И В Н А Д О Ш К А
П А Р К Е Т Н А Д О Ш К А
П Л І Н Т У С
м. Київ, вул. Р. Окіпної, 8,
відділ роздрібного продажу -
тая.: (044) 569-73-74,
відділ оптового продажу по Києву -
тел.; (044) 569-65-46, [email protected]
у. Одеса, вул. М. Арнаутська, 74,
відділ роздрібного продажу -
тел.: (048) 786-04-61,786-96-61
^
відділ оптового продажу по Україні>
ТвЛ.: (048) 738-65-58
Ш
.
предыдущая страница 11 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 13 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст