Інженери концерну
о
т
ЄтЬН
розробляють інструмент в якому
використовують технологічні
іновації.
Р Т Г * V
Інструмент від концерну
0\Л/Т ЄтЬН дозволяє
створювати нові, дивні речі,
змінюючи простір навколо себе,
будуючи овій особистий Світ,
яскравий та зручний.
Інформацію про місця роздрібного
продажу техніки 0\Л/Т отримайте у
офіційного представника та в філіях
компанії “Едіссон”.
Офіційний представник в Україні
ТО В “Ед іссо н ”
46063, м. Дніпропетровськ, вул. Матлахова, 12
телефони: (0562) 36-05-04, (056) 374-90-64
Ф іл ії та уповноваж ені ділери
Ф іл ії:
0 3 0 6 2 , м К и їв , в у л . Г. Т о в сто го ,6 3 , о ф іс 6
те л е ф о н : (0 4 4 Ї 5 9 0 -0 1 -8 6 (б агато кан альн и й )
6 1 1 4 0 , м . Х а р к ів , пр .М о ско вський , 255
те л е ф о н и : (0 5 7 ) 7 1 6 -7 0 -1 7 , 7 1 6 -7 1 -8 2 , 716-71-4=
6 5 0 1 2 , м . О д е с а , в у л . П р о хо р о вська, 45-?
те л е ф о н и - (0 4 8 2 ; 3 3 -77-46 33-77-4.'
Уповноваж ені д ілер и
м . Д о н ец ьк, п р и в атн е п ід п р и єм ство "ТехП о
8 6 1 0 0 , м . М акіїв ка, в у л . П а то н а , З
те л е ф о н и : (0 Є 2 Ї 3 4 0 -1 9 -5 0 ,3 4 8 -0 2 -7
е - т а і І і р о Б І т а з ї е г і З И е Ь р о . т а к І
ге
А Р Крим пр иватн и й п ід п р и єм ец ь М ер ичда В
9 5 0 0 0 , м .С ім ф е р о п о л ь , в у л . А р а л ь с ь к а , 7 1 *
те л е ф о н : (0 6 5 2 ) 49-62-3
предыдущая страница 114 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 116 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст