Б а га то р іч н и й
д о св ід
ств о р ен н я
в о д о н агр ів ачів ,
су ча сн и й
д и за й н
та
в и з н а н а
я к іс т ь
-
ось
с к л а д о в і
н а й к р а щ о го
в о д о н а гр ів а ч а .
Нова серія електричних водонагрівачів відрізняється оригінальним дизайном,
електронною
системою
керування
та
надійністю.
Гарантія
-
7
років.
ТІ-ТКОЇМІС ВЕвТ
5
0
-
8
0
-
1
0
0
л
Г а з о в і н а с т і н н і к о т л и
Нова серія конденсаційних котлів відрізняється компактними розмірами,
безшумною роботою та комфортним гарячим водопостачанням
Гарантія - 3 роки.
Відтепер, придбавши газовий котел, ви отримуєте “сервісну картку АРІвТОМ",
яка свідчить про оригінальність виробу і дає право участі у розіграші
5 путівок до сонячної Італії.
АСО
2 7 - 3 2 М
Р Р І / Я
Р П
М ерлоні Терм осанітярі Укр Л Л С
01601, Київ, вул
Шовковична
42-44.
Теп •
(044) 496-25-13. ф акс: (044) 406-25-12
Е -та іі:
іп їо і&
п і і ь
са. vvww.anston.ua
ч.
і.
;
.
і
(£ )
А т Э Т О М
С Е Р Ц Е
В А Ш
О Г С
Д С М У
предыдущая страница 10 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 12 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст