Перше місце - Богдан і Галина Белей
(центр дизайну "Белеи", Київ)
Друге місце - Валерія Князева
(A.V.V. дизайн-центр, Київ)
Третє місце - Олег Україна
(Дніпропетровськ)
Переможці номінації "Екстер'єр"
Перше місце - Леонід Маховський
(К и їв)
Друге місце - Олег Україна
(Дніпропетровськ)
Третє місце - Сергій та Олексій Боклажук,
Сергій Гребеньков (ТОВ ' Гражда", Київ)
П е р е м о ж ц і н о м
і н а ц і ї " Б л а г о у с т р і й ( б у д и н к у )
лодимир Следзь
'а"г Л ьвів)
Друге місце - Олександр Бондар
(Київ)
Третє місце - Андрій Невадовський
(К иїв)
о к т я б р ь 2 0 0 6 > П Р И В А Т Н О Е С Т Р О И ~ Е П Ь С Т В С
предыдущая страница 104 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 106 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст