» » » » » » >
р е к л а м а
Експерт радить
Яку штукатурку вибрати?
М ін е р а л ьн у чи а кр и л о в у? А м ож е си л іка тн у або си л іко н о ву? І який колір обрати се р е д со тні
ж
б ар в? А ф а к ту р а - р усти ка л ьн а , ш о р стка , схо ж а на п іщ ану, чи м ож е зе р н и с та ? В и б р ати ш ту к а ту р к у д л я ф а с а д у
н ел егко . Том у п ер ед п р и й н яттям р іш ення варто п о р ад и ти сь із сп е ц іа л істо м .
Я
почну зі щирого зізнання: не існує ідеальної
штукатурки. Те, що в окремих випадках буде пе-
ревагою, в інших - недоліком. Як технічного консуль-
танта групи Atlas мене часто просять вибрати опти-
мальну штукатурку для даної інвестиції. У зв'язку
з цим я мушу отримати багато інформації, на перший
погляд несуттєвої, але необхідної для прийняття
правильного рішення.
Нижче пропоную відповіді на запитання, які за-
дають найчастіше.
Дорогу чи дешеву штукатурку?
Це важливе запитання, особливо у наш час, коли
більшість інвесторів старанно підраховує витрати. Ви-
являється, дешеві штукатурки не гірші за дорогі. У де-
яких випадках перші навіть краще підходять для фасадів.
Якщо нема протипоказань до застосування,такихякпа-
ропроникність стін, клієнт може використовувати будь-
яку штукатурку, усе залежить від його фінансових мож-
ливостей. З дорогих штукатурок я сміливо можу
рекомендувати найсучасніші з категоріїтонкошарових
- силіконові і силікатні. Ці штукатурки універсальні (у
кращому розумінні цього слова) і практично придатні
для роботи у будь-яких умовах. Для клієнтів середньо-
го класу рекомендую здійснювати обробку фасаду міне-
ральною штукатуркою Atlas SN-Mal. Це рішення - при
невеликих фінансових затратах - дозволить отримати
надзвичайно міцну мінеральну штукатурку різного коль-
ору, бо її можна пофарбувати силікат-
ною фарбою Atlas Arkol S.
Який дифузійний опір стін?
Найбільш паропроникними штукатурка-
ми є мінеральні силікатні. Якщо клієнт
вибере якусь із них, то в нього не має
виникати жодних вагань щодо її якості.
Комп'ютерна програма Salta, якою ко-
ристуються консультанти Atlasa, розсіє
усі сумніви. Особливо, якщо інвестор
вирішив використати менш паропроникну акрилову
штукатурку. Звичайно, розраховується нелише дифуз-
ний опір конструкції, але, перш за все, коефіцієнт
теплопровідності стіни, тому що може виявитись, що
дім потрібно утеплити і відповідно підібрати виді тов-
щину термоізоляції.
З ЧОГО зведено СТІНИ?
Якщо стіни виконано з матеріалів високої паропро-
никності (напр., бетон з лунками), штукатурки ма-
ють бути з такими ж параметрами. У цьому випадку
пропоную штукатурки з мінеральною в'язкою речо-
виною або силікатні. Сумніваєтесь стосовно пароп-
роникності пустотілої цегли чи блоків? Зверніться
до представника виробника і запитайте порад що-
до утеплення і оштукатурювання.
Якою буде будівля?
£ випадки, коли потрібно одразу відмовитись від дис-
персійних штукатурок і надати перевагу паропро-
никній мінеральній або силікатній. До таких об'єктів
належать гімнастичні зали, пральні та приміщення
для сушки, басейни, великі кухні, холодильні, а та-
кож інші приміщення, в яких підвищена вологість
повітря. Що стосується типових житлових приміщень,
то в них таке явище не спостерігається, тому у нас
є широкий вибір.
Старий чи новий будинок?
У нових будівлях теоретично краще використову-
вати штукатурки зі стійкою паропроникністю, щоб
матеріали висохли. Якщо у приміщенні будуть зас-
тосовані будь-які мокрі технології - оштукатурю-
вання або заливання підлогових сумішей - вико-
ристання дисперсійних штукатурок заблокує вихід
водяної пари з приміщення, що може призвести до
зволоження стін. Але, якщо це буде лише перше ош-
тукатурювання будівлі, що вже простояла рік, а крім
того, всі мокрі технології в ній закінчено, можна ре-
комендувати штукатурки з меншою паропро-
никністю, проте еластичніші, акрилові чи силіконові.
Для оштукатурювання старих будівель потрібно
застосовувати штукатурки з групи мінеральних,
а також силікатних.
Н
іг розташований будинок посеред лісу
або інших зелених насаджень?
Якщо неподалік будинку є, наприклад, ліс, озеро або
протікає річка, то існує ймовірність виникнення ор-
ганічного нальоту. Інакше кажучи, штукатурка може
позеленіти. У цьому випадку рекомендую застосуван-
ня мінеральних або силікатних штукатурок.
Чи розташований будинок
біля дороги з інтенсивним рухом
чи в іншому забрудненому місці?
Якщо так, рекомендую акрилову штукатурку, а кра-
ще - силіконову. Ці штукатурки легко утримувати
в чистоті. Якщо будинок розташований біля доро-
ги з інтенсивним рухом, використання акрилових і
силіконових штукатурок виправдовує себе. Обидва
види містять меншу чи більшу кількість полімерів,
які надають їм еластичності. А це важливо при по-
яві вібрації від руху машин.
Закінчення
У більшості випадків не можна однозначно визначи-
ти вид штукатурки. Як кажуть, з двох неприємностей
треба вибирати меншу, але часто необхідно прийня-
ти правильне рішення. Важливим у всьому цьому є те,
щоб кожен інвестор орієнтувався, що і як вибирати,
щоб він знав переваги та недоліки, які виникають
у результаті застосування тієї чи іншої штукатурки.
Петр Ідзіковскі
ГРУПА ATLAS
З питань придбання продуцГі Г Р У П И A T L A S
звертатися до дистриб'юторів:
м. Київ: “ Віст" Л ТД (044) 239 96 03
“ Поліколор” (044) 440 25 1 7
м. Львів: “ Русалка Дністрова” (032) 292 05 00
м. Миколаїв, м. Одеса: “ Союз-Строй” +38 (067) 515 50 39
Торгове представництво в Україні: +38 (067) 46 7 13 10
Технічні косультації: +48 58 522 08 20
Більш детальна інформація
на сайті
www.atlas.com.pl
предыдущая страница 6 Приватное строительство 2006 08-09 читать онлайн следующая страница 8 Приватное строительство 2006 08-09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст