Ч
ого хоче людина від життя? Миру, любові,
тепла, затишку й стабільності. Ці категорії
є позачасовими й належать до вічних ціннос-
тей. А втіленням надійності й захищеності від
всіх проблем завжди вважався будинок. Влас-
не будинок і дах будинку. Ви не замислювали-
ся, чому кажуть: "Був би тільки дах над голо-
вою .
..", підкреслюючи тим самим особливу
важливість цієї частини будинку? Певне тому,
що дах у буквальному значенні захищає нас і
від спеки, й від холоду, злив, зберігаючи й за-
хищаючи священне домашнє вогнище.
Кожній з епох відповідала своя
архітектура, свій рівень розвитку
промисловості й ремесел і свій
ідеал краси. Видозмінювалися бу-
динки людей, і, разом з ними,
змінювався вигляд дахів. Алеяким
би він не був, люди продовжува-
ли шукати таке ідеальне покрит-
тя, яке відповідало б всім вимогам
економічності, довговічності й як-
найкращого вигляду. Врешті саме
таким покриттям стала натураль-
на черепиця. Міцний кам'яний
панцир із черепиць ніби луска
покриває дах, стаючи неперебор-
ною перешкодою для води, снігу,
вогню й ураганного вітру. Крім того, черепич-
на покрівля захищає будинок від впливу
шкідливих речовин, які потрапляють із повітря
й дощу (що дуже актуально в нашу добу авто-
мобілів і промислових гігантів), а також не
потребує фарбування й ремонту, крім експлу-
атаційних витрат. Чи варто говорити, як маль-
овничо вона виглядає, бездоганно вписуючись
у ландшафт, і як легко моделюється, дозволя-
ючи швидко й якісно здійснити покриття будь-
якого ступеня складності. Важливим є й те, що
черепична покрівля завжди придатна для ре-
конструкції, а випадкові ушкодження легко
усуваються через взаємозамінність елементів.
Ще натуральна черепиця не накопичує не-
безпечної статичної електрики, як це відбу-
вається з металом, завдяки своїй масивності га-
сить шум дощу, витримує натиск ураганних
шквалів і не потребує суцільної міцної осно-
ви. Не дивно, що протягом сотень років чере-
пиця була улюбленим покрівельним покриттям
багатьох народів світу.
50
авгусі-семтяОрь 2006
R
A
A
S
_____
предыдущая страница 51 Приватное строительство 2006 08-09 читать онлайн следующая страница 53 Приватное строительство 2006 08-09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст