Теплий будинок із
керамічних блоків
л
\ і
P O R O T H E R M
Керамічні блоки
Р о г о ^ е г т
забезпечують
високі теплотехнічні характеристики. Нап-
риклад, стіна з
Р о г о ^ е г т 5 0 Р+УУ
(завтовш-
ки 50 см) за теплотехнічними параметрами
відповідає цегляній стіні (для таких же пара-
метрів) завтовшки 2,5 м! Звісно, можна отри-
мати якісну термоізоляцію цегляної стіни, зас-
тосовуючи систему "скріпленої теплоізоляції"
(утеплювач + штукатурка). Але це вимагати-
ме значних витрат на придбання додаткових
матеріалів. Та й виконання такої системи утеп-
лення потребує додаткового часу та високої
кваліфікації будівельників. Тоді як укладан-
ня блоків
Р о г о іб е г т
надзвичайно просте,
а отже передбачає менше помилок будівель-
ників, та й Вам легше контролювати будову.
Керамічні блоки
РогоЙїегтп
-
це економічне
будівництво:
н
стіна з
Р о гс М е г т
легша за цегляну гієї са-
моїтовщини майже вдвічі - Ви заощадите при
закладенні фундаменту, зробивши його менш
масивним;
в
Ви заощадите розчин більше ніж утричі.
Для укладання 1 м! звичайної цегли потрібно
250 л цементно-піщаного розчину. А для укла-
дання 1 м! керамічних блоків
Р о гс М е г т
- усь-
ого 70 л;
в Ви заощадите, оплачуючи працю будівель-
ників. Укладання 1 м! стіни із блоків РогоНтегт
на 30-40 % дешевше за укладання цегли того
самого об'єму. І в декілька разів швидше за му-
рування цегляних стін із влаштуванням скріпле-
ної теплоізоляції;
в
блоки
P o ro the rm
- це висока швидкість
будівництва. За одну годину троє робітників
можуть звести 1 мг стіни (це всього 16 ке-
рамічних блоків
P o ro th e rm ).
Для мурування
стін будинку площею 150 мг (при площі стін
200 мг та висоті 4 м) із керамічних блоків
Porotherm (одношарова система) знадобить-
ся всього 20 днів.
Найменування
Розмір, мм
Вага,
кг/блок
Міцність,
МПа
Витрати,
блоки/1 м;
Термічний опір
Ro, м’ К/Вт
Зовнішня одношарова несуча стіна без додаткового утеплення
P O R O T H E R M 3 8 P + W
3 8 0 x 2 4 8 x 2 3 8
1 7
10
16
2 ,8 6 */ 2 ,4 4 ”
P O R O T H E R M 44 P+W
4 4 0 x 2 4 8 x 2 3 8
19
10
16
3 ,2 2 7 2 ,7 8 ”
P O R O T H ER M 50 P+W
5 0 0 x 2 4 8 x 2 3 8
21
10
16
3,44 7 2 ,9 4 **
Несуча стіна з додатковим утепленням
P O R O T H ER M 25 P+W
2 5 0 x 3 7 3 x 2 3 8
18
15
11
0 ,9 7 ”
P O R O T H ER M ЗО P+W
3 0 0 x 2 4 8 x 2 3 8
14
15
16
1 ,4 7 * *
* - із застосуванням термоізоляційного розчину з Ы ),2 Вт/мК
** - із застосуванням звичайного цементно-пісчаного розчину
Унікальні показники теплоізоляції
досягаються завдяки щілиноподібним
порожнинам, розташованим спеціальним
чином, та поризації кераміки. У глину при
виготовленні блоків
додають деревну
стружку. Під час
випалу кераміки
стружка згоряє,
утворюючи
мікропорожнини,
наповнені повітрям.
Одношарові стіни можна звести з блоків
РогоШепп 38 Р+М/, РогаШегт 44 Р+ІМІ
РогоШегт
50
Р+М/.
Ці
стіни не потребують
додаткового
утеплення
і відповідають
діючим
нормативним
показникам опору
теплопередачі
огороджувальних
конструкцій.
Блоки
Porotherm
виготовляють із натураль-
ної глини - одного з найекологічніших ма-
теріалів. Його поєднання з технологією вироб-
ництва блоків
Porotherm
забезпечить будинку
ч
удовий мікроклімат
за будь-якої пори року.
А висока міцність блоків
P o ro th e rm -
це
довговічність і надійність
вашого бу-
динку.
М
і
W i e n e r b e r g e r
02660, м. Київ, вуя. Крайня, 1в
Тел. (044) 594 50 46, Факс (044) 594 50 47
w w w .w i e n e r b e r g e r .u a
Дистриб’ютори в Україні:
Київ; "О к с а м и т-Ін те р ” (0 4 4 ) 4 5 6 -4 9 -5 6 ; "Ф а с а д “
(044) 5 12 -7 5 -6 5 ; "Іглс Трейд інг" (044) 5 3 7-6 6 -2 9 ;
"Еп іц е н тр -2 ” (044) 2 0 6 -2 6 -0 3 ; "Еп іц е н тр -З " (044)
5 6 1 -2 7 -5 0 ;
“ У к р п о с т а ч ц е н т р "
(0 4 4 )
5 16 -8 5 -0 8
Львів: "Оксам ит-Захід" (032) 2 9 5 -10 -6 2 ; "Ком плекс-
Д а х” (032 ) 2 9 4 -9 6 -1 6 У ж го р о д : "Б е р к у т " (0 3 1 2 )
66-39-05 Харків: "Оксам ит-Інтер" (0 5 7) 7 1 2 -2 0 -8 3 ;
"Стройтехком плект" (0 5 7) 3 7 6 -7 7 -3 5
август-сентябрь 2006 > ПРИВАТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО І «J
предыдущая страница 4 Приватное строительство 2006 08-09 читать онлайн следующая страница 6 Приватное строительство 2006 08-09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст