Д и т я ч и й б у д и н о ч о к
А Р Х І Т Е К Т У Р Н О - I ' l #
І
Б У Д І В Е Л Ь Н И Й
К О Н К У Р С
Роботи на конкурс надані компанією "Столярні майстерні Ш мигіна"
Компанія створена в 1999 р., у конкурсі "Сходи в небо" бере участь вдруге.
^
B d представлені на конкурс об'єкти були здані в експлуатацію восени 2005 року,
1
ІР,Ч
:
-
£■
-
!
J
.
!.
L
т і
Ш
У
[ ^
/
L
* * г'
і
.
і
предыдущая страница 8 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн следующая страница 10 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст