реклама
» » » » » » >
Зберігай
є н і!
Усі заходи, які дозволять нам
зекономити грош
і
на опаленні житла наступного сезону, ми
повинні
продумати зараз. Особливо, якщо хочемо утеплити зовнішні стіни
будівлі, що дозволить зменшити витрати тепла на 20-40 %
.
В
арлсть опалення сьогодні складає значну части-
ну оплати за житло. Більшість будівель, зведених
за останні десятиліття, потребує як модернізації
утеплювальних систем, так і утеплення зовнішніх
стін будівель. Звичайно, починати утеплення будин-
ку можна лише навесні (мінімальна температура під
час виконання робіт + 5° С), але, рішення який ізо-
ляційний матеріал, а також вид фасадної штукатур-
ки вам потрібен треба прийняти раніше. Усі парамет-
ри потрібно підібрати так, щоб оптимально вирішити
два питання: зменшити вартість за опалення будівлі,
а також покращити естетичний вигляд фасаду (нові
штукатурки, інша колористика).
Завжди утеплюємо
із зовнішньої сторони
Сьогодні популярним способом утеплення стін є ме-
тод "легкий-мокрий", відомий також під назвою "сис-
тема утеплення без швів". Переваги цієї системи:
найнижча вартість виконання, легке прокладання
ізоляції навіть на фасадах, які мають складні конфігу-
рації, відносно невелику вагу і просту технологію
робіт. Метод "легкий-мокрий" складається з прикле-
ювання до стін термоізоляційного матеріалу, накла-
дання на нього розчину, занурювання у нього армо-
ваної сітки і штукатурення. Для приклеювання та
штукатурення можна використовувати одну чи дві
різноманітні клейкі суміші (для того, щоб не виника-
ло помилок, виробник застосував різні кольори).
Цей метод не дає великого навантаження на
стіни, добре скріплює і дозволяє виконувати есте-
тичне оздоблення фасаду. Крім того, дозволяє роз-
поділити будівельні роботи і пов'язані з ними вит-
рати по часу. З фасадом нічого не трапиться, якщо
ми закінчимо роботу на етапі укладки підкладної шту-
катурки. Через кілька місяців стіну необхідно поми-
ти від бруду і поштукатурити. Якщо перерва у роботі
затягнеться, перед тим як штукатурити на стіну ще
раз наносимо підкладну штукатурку.
Пінополістирол чи мінеральна вата?
Приймаючи рішення утеплити дім, краще викорис-
товувати спеціально розроблену комплексну систе-
му. Виробник пропонує усі необхідні елементи, які
необхідно використовувати для того, щоб утеплен-
ня виправдало усі наші сподівання. Найпопулярніши-
ми на українському ринку є системи фірми ATLAS.
Високу якість і надійність систем визнають їх спо-
живачі. Вони також підтверджують той факт, що
системи мають гарантію на десять років і необхідні,
згідно закону, технічні норми та сертифікати.
ГРУПА ATLAS пропонує три системи утеплення
будівель. Перша - це ATLAS STOPTER, яка має основний
склад продуктів для виконання безшовного утеплен-
ня із використанням пінополістиролу. Вона основана
на суміші ATLAS STOPTER К-20, яка слугує як для прик-
леювання пінополістиролових плит,такі для виконан-
ня армованого шару. Дешевшою різновидністю є сис-
тема ATLAS STOPTER К-10, у якій для приклеювання
замість суміші ATLAS STOPTER К-20 застосовується де-
шевша суміш ATIAS STOPTER К-10. Другою системою, що
застосовує пінополістирол у вигляді ізоляційного ма-
теріалу, є ATLAS HOTER. Суміші, які входять до її скла-
ду, це ATLAS HOTER S (для приклеювання пінополісти-
ролу), а також ATLAS HOTER U (для виконання армованого
шару). Суміш ATLAS HOTER U можна використовувати і
для приклеювання полістиролу, особливо, якщо є не-
обхідність у швидкому охопленні його з основою. Ця
система, порівняно з ATLAS STOPTER, дешевша, не пот-
ребує послуг кваліфікованої бригади, бо технічні па-
раметри сумішей потребують швидкої і точної роботи.
Розташування шарів системи Atlas Stopter /
Atlas Hoter
1. Зовнішня стіна
2. Основне кріплення: клейкий розчин
Atias Stopter К-20 / Atlas Hoter S
3. Термоізоляційна плита з пінополістиролу
4. Додаткове кріплення: пластмасовий дюбель
5. Армований шар: сітка, затоплена у клейкому
розчині Atlas Stopter К-20 / Atlas Hoter U
6. Штукатурна підкладна маса
7. Штукатурний розчин
Для інвесторів, які надають перевагу мінеральній
вал, розроблено систему ATLAS R0KER. Основною
сумішшю для утеплення мінеральною ватою є ATLAS
ROKER W-20. Вона має підвищену еластичність і адгезію,
слугує як для приклеювання плит з мінеральної вати,
так і для виконання армованого шару.
Розташування шарів системи Atlas Roker
1. Зовнішня стіна
2. Основне кріплення: клейкий розчин
Atlas Roker W-20
3. Термоізоляційна плита з мінеральної вати
4. Основне кріплення: пластмасовий дюбель
з металевим наконечником
5. Армований шар: сітка, затоплена у розчині
Atlas Roker W-20
6. Штукатурна підкладна маса
7. Штукатурний розчин
8. Малярний шар
Новий вигляд будинку
Беручи до уваги те, що крізь стіни виходить багато
тепла, а опалювальний сезон триваєу нас приблиз-
но сім місяців, ми повинні врахувати, що гроші, вкла-
дені у збільшення ізоляції стін, швидко окупляться
у вигляді менших рахунків за опалення. Основної цілі
буде досягнуто.
Але справа
не лише у цьому.
Потрібно пам'ятати, що ізоляція стіни діє у двох нап-
рямках. Коли ми опалюємо приміщення,тепло не ви-
ходить назовні, також спостерігається зворотне яви-
ще - коли на вулиці спека, ізоляція не пропускає
гаряче повітря у наш дім.
І, нарешті, важливий момент. Обштукатурювання
є завершальним етапом робіт з утеплення. Ми може-
мо вибирати між мінеральними і акриловими штука-
турками ATLAS CERMIT, силікатними штукатурками
ATLAS SILKAT, а також силіконовими штукатурками
ATLAS SILKON, між фактурою "барашка" і "короїда",
а крім того, ми повинні вибрати один (можливо й кіль-
ка) із 700 кольорів! Вибір - як бачимо - не простий.
Проте новий вигляд будинку нас приємно потішить.
З питань придбання продуції ГРУПИ ATLAS
звертатися до дистриб'юторів:
м. Київ: "Віст" ЛТД (044) 239 96 03;
"Поліколор" (044) 440 25 17
м. Львів: "РУСАЛКА ДНІСТРОВА" (032) 292 05 00
Торгове представництво в Україні:
+38 (067) 251 67 11
Технічні косультації:
+ 4858 522 08 20
Більш детальна інформація на сайті
www.atlas.com.pl
предыдущая страница 6 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн следующая страница 8 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст