» » » » » » > Й
р е к л а м а
Н
Ч
ого хоче людина від жипя? Миру, любові,
тепла, затишку й стабільності. Ці категорії
є позачасовими й належать до вічних ціннос-
тей. А втіленням надійності й захищеності від
всіх проблем завжди вважався будинок. Влас-
не будинок і дах будинку. Ви не замислювали-
ся, чому кажуть: "Був би тільки дах над голо-
вою .
..", підкреслюючи тим
самим
особливу
важливість цієї частини будинку? Певне тому,
що дах у буквальному значенні захищає нас і
від спеки, й від холоду, злив, зберігаючи й за-
хищаючи священне домашнє вогнище.
Кожній з епох відповідала своя
т
^
т
т
.
Н
І І І І -----------
~
-
ш
Н
.
^
'
архітектура, свій рівень розвитку
промисловості
й
ремесел і
свій
ідеал краси. Видозмінювалися бу-
динки
людей,
і,
разом
з
ними,
змінювався вигляд дахів. Але яким
би він не був, люди продовжува-
ли шукати таке ідеальне покрит-
тя, яке відповідало б всім вимогам
економічності, довговічності й як-
найкращого вигляду. Врешті саме
таким покриттям стала натураль-
на
черепиця.
Міцний
кам'яний
панцир
із
черепиць
ніби
луска
покриває дах, стаючи неперебор-
ною перешкодою для води, снігу,
вогню й ураганного вітру. Крім того, черепич-
на
покрівля
захищає
будинок
від
впливу
шкідливих речовин, які потрапляють із повітря
й дощу (що дуже актуально в нашу добу авто-
мобілів і
промислових
гігантів),
а також
не
потребує фарбування й ремонту, крім експлу-
атаційних витрат. Чи варто говорити, як маль-
овничо вона виглядає, бездоганно вписуючись
у ландшафт, і як легко моделюється, дозволя-
ючи швидко й якісно здійснити покриття будь-
якого ступеня складності. Важливим є й те, що
черепична покрівля завжди придатна для ре-
конструкції, а
випадкові
ушкодження
легко
усуваються через взаємозамінність елементів.
Ще натуральна черепиця не накопичує не-
безпечної статичної
електрики,
як
це
відбу-
вається з металом, завдяки своїй масивності га-
сить
шум
дощу,
витримує
натиск ураганних
шквалів і
не потребує суцільної міцної осно-
ви. Не дивно, що протягом сотень років чере-
пиця була улюбленим покрівельним покриттям
багатьох народів світу.
предыдущая страница 61 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн следующая страница 63 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст