» » » » » » >
U
реклама
Комфортний і довговічний будинок - це те, до чого прагне будь-який домовласник. Побутує думка, що
таке задоволення доволі дороге. Але наскільки це слушно щодо стін? Чи
можна звести міцні стіни, які
б надійно захищали від холоду та забезпечували природний комфорт і затишок, за прийнятною
ціною?
Як заощадити кошти?
Керамічні блоки
РогоНіеті
забезпечують
ви-
сокі теплотехнічні характеристики.
Нап-
риклад, стіна з
РогоИіегт 50 Р+\№
(завтовш-
ки 50 см) за теплотехнічними параметрами
відповідає цегляній стіні (для таких же пара-
метрів) завтовшки 2,5 м! Звісно, можна отри-
мати якіснутермоізоляцію цегляної стіни, зас-
тосовуючи систему "скріпленоїтеплоізоляції"
(утеплювач + штукатурка). Але це вимагатиме
значних витрат на придбання додаткових ма-
теріалів: утеплювача, армуючої сітки, клею чи
кріпильних елементів, ґрунтовки, штукатурки.
Та й виконання такої системи утеплення вима-
гає додаткового часу та високої кваліфікації
будівельників.
Тоді
як
укладання
блоків
РогоіИегт
надзвичайно просте, а отже перед-
бачає менше помилок будівельників, та й Вам
легше контролювати будову.
Керамічні блоки РогоіЛегт - це
економічне
будівництво:
ш
стіна з
Ропіїїіегт
легша за цегляну тієї са-
мої товщини майже вдвічі. Отже, Ви заощади-
те при закладенні фундаменту, зробивши йо-
го менш масивним і матеріаломістким;
■ Ви заощадите розчин більше ніж утричі. Для
укладання 1 м3
звичайної цегли потрібно 250
л цементно-піщаного розчину. А для укладан-
ня 1 м3
керамічних блоків Рогоіітегт - усього
70 л. Крім того, шов - це ще й місток холоду:
що більше швів, то більше холоду проникає
через стіну в будинок;
■ Ви значно заощадите, оплачуючи працю
будівельників. Укладання 1 мЗ стіни із блоків
Рогої:Ьегт
на 30-40 % дешевше за укладання
цегли того самого об'єму. І в декілька разів
швидше за мурування цегляних стін із влаш-
туванням скріпленої теплоізоляції;
□ блоки
РогоіИегт
- це висока швидкість
будівництва. Ви витратите значно менше коштів
на оренду техніки, устаткування й оплату охо-
рони матеріалів на Вашій ділянці. За одну го-
дину троє робітників можуть звести 1 мг стіни
(це
всього
лише
16
керамічних
блоків
РопЛЬегт).
Для мурування зовнішніх стін бу-
динку площею 150 мг (при площі стін 200 мгта
висоті 4 м) із керамічних блоків
РогоіЛепті
(одношарова система) знадобиться всього 20
днів.
Блоки
РогоЙїепті
виготовляють із натураль-
ної глини. Хто не знає, що кераміка - один
з найекологічніших матеріалів? Його поєднан-
ня з технологією виготовлення блоків РогоДтепті
забезпечить будинку чудовий мікроклімат за
будь-якої пори року.
А висока міцність блоків
РогоіИегт
- це
довговічність і надійність вашого будинку.
Найменування
n
Bara,
Розмір, мм
кг/бшк
Міцність,
МПа
Витрати,
блоки/1мг
Термічний опір
Ro, мгК/Вт
Зовнішня
одношарова несуча стіна без додаткового утеплення
POROTHERM 38 P+W
380x248x238
17
10
16
2,86*/2,44**
POROTHERM 44 P+W
440x248x238
19
10
16
3,227 2,78**
POROTHERM 50 P+W
500 х 248 х 238
21
10
16
3,447 2,94**
Несуча стіна з додатковим утепленням
POROTHERM 25 P+W
250x373x238
18
15
11
0,97“
POROTHERM 30 P+W
300x248x238
14
15
16
1,47“
Перегородки
POROTHERM 11,5 P+W
115x498x238
11
10
8
0,55**
POROTHERM 8 P+W
80 х 498 х 238
9
10
8
0,43**
* Із застосуванням термоізоляційного розчину з 4=0,2 Вт/мК.
** Із застосуванням звичайного цементно-пісчаного розчину.
Унікальні показники теплоізоляції
досягаються завдяки щілиноподібним
порожнинам, розташованим спеціальним
чином, та поризації кераміки. У глину при
виготовленні
блоків додають
деревну стружку.
Під час випалу
кераміки
стружка згоряє,
утворюючи
мікропорожнини,
наповнені
повітрям.
Одношарові стіни можна звести з блоків
РогоШегт 38 Р+1Л/, РогоШегт 44 Р+У1/ і
РогоИіегт 50 P+W. Ці стіни не потребують
додаткового
утеплення і
відповідають
діючим
нормативним
показникам
опору
теплопередачі
огороджувальних
конструкцій.
Wienerberger
02660, м. Київ, вул. Крайня, 1в
Тел. (044) 594 50 46, Факс (044) 594 50 47
w
w
w
. w
i e
n
e
r
b
e
r
g
e
r
. u
a
Дистриб’ютори в Україні:
Київ:
"Оксамит-Інтер”
(044) 456-49-56;
“Фасад"
(044) 512-75-65;
"Іглс Трейдінг”
(044) 537-66-29;
"Епіцентр-2"
(044) 206-26-03;
“Епіцентр-З”
(044)
561-27-50; Львів:
“Оксамит-Захід“
(032) 295-10-62;
"Комплекс-Дах”
(032) 294-96-16 Ужгород:
"Беркут”
(0312) 66-39-05 Харків:
"Оксамит-Інтер"
(057) 712-
20-83;
"Стройтехкомплект"'
(057) 376-77-35
предыдущая страница 4 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн следующая страница 6 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст