г / Н Г О
——
У К Р А Ї Н А
А К Ц І О Н Е Р Н А
С Т Р А Х О В А
К О М П А Н І Я
ЖИТТЯ ГАРАНТУЄ СЮРПРИЗИ
ІНГО УКРАЇНА ГАРАНТУЄ ВИПЛАТИ
придбайте поліс страхування
вашої квартири або дачі від:
• п о ж е ж і
• в и б у х у п о б у т о в о г о г а з у
• С ТИ Х ІЙ Н И Х л и х
• п о ш к о д ж е н н я в о д о ю з р із н и х с и с т е м
• к р а д іж к и з і з л о м о м т а г р а б е ж у
• з л о в м и с н и х д ій т р е т і х о с іб
т а в а ш о ї в ід п о в ід а л ь н о с т і п е р е д с у с ід а м и
предыдущая страница 1 Приватное строительство 2006 06 читать онлайн следующая страница 3 Приватное строительство 2006 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст