Як про людину спочатку прийнято судити за
вбранням, так, зазвичай, саме і зовнішня вигляд
будинку оцінюється в першу чергу. Незважаю-
чи
на прогрес, як і
раніше популярним зали-
шається все натуральне, природне й гармонійне
- починаючи з їжі й одягу й закінчуючи будівель-
ними й оздоблювальними матеріалами.Тому й за-
раз, як і тисячу років тому, натуральна черепиця
- модно, стильно і практично. Недарма й у су-
часній Західній Європі, наприклад у Німеччині, 98
% будинків криється черепицею. Власників та-
ких дахів можна охарактеризувати без усякого го-
роскопа - це люди, що трепетно ставляться до сво-
го
будинку,
не
кидають
грошей
"на
вітер"
й упевнені в завтрашньому дні.
Не випадково
останнім часом з'явилося так багато сурогатних
покрівельних матеріалів, що імітують черепицю.
Хто ж привносить у наше життя цю справж-
ню, викохану самою природою, красуню? Це
ім'я, що заслужило довіру й популярність се-
ред шанувальників доброї покрівлі. Йдеться
про "Лафарж Покрівельні Системи" - офіційне
представництво
міжнародного
концерну
LAFARGE
ROOFING,
власника більше
230
за-
водів
з
виробництва
натуральної черепиці
B
R
A
A S
.
Завдяки кращим німецьким тех-
нологіям
жителі
України
мають
можливість
купувати
натуральну цементно-піщану й
ке-
рамічну черепицю
B
R
A A S .
Щоб виготовити цю натуральну "живу" че-
репицю необов'язково бути вправним чарівни-
ком. Потрібно лише змішати природний квар-
цовий пісок із цементом і водою, або обпалити
на вогні червону глину. Все це перетвориться
в міцну цементно-піщану (бетонну) чи керамічну
(глиняну)
черепицю.
А ще додати їй
плавну
рельєфну форму і, за допомогою
пігментів,
одержуваних
з
оксидів
металів,
забарвити
в потрібні кольори. "Крекс-фекс-пекс", і бук-
вально з
надр землі, виходить дах, якому не
страшні ні дощ, ні сніг, ні мороз, ні вогонь, ні со-
нячна спека, ні ураганний вітер. А найголовніше
- такий дах не знадобиться фарбувати й ремон-
тувати. Він 100 років простоїть, або й довше!
"Лафарж Покрівельні Системи" має нетіль-
ки черепицю. Тут представлена ціла покрівель-
на
система,
що
здатна
поліпшити
якість
найскладніших конструкцій даху. За допомо-
гою
спеціальних елементів
можна легко за-
безпечити вентиляцію покрівлі, установити во-
достічну систему,
огорожу для
затримання
снігу, а також красиво закрити фронтон, завер-
шити хребет покрівлі,установити антену, схо-
ди
чи освітлити
горище.
І
що
найголовніше,
це покрівельна система від одного виробника!
Дивлячись на цей черепичний килим, неп-
росто здогадатися, що складається він з неве-
ликих черепиць, щільно покладених одна
на
іншу без єдиного цвяха й краплі клею. Та й за
формою вони можуть бути різні, і навіть мати
власну
назву.
У
керамічної,
наприклад,
є
рельєфна модель із назвою "рубін", або "опал"
- у вигляді риб'ячої луски, а в цементно-піщаній,
крім традиційної рельєфної "франкфуртської"
черепиці
є хвилясті
моделі
"харцер" і
"тау-
нас".
Укласти
черепицю, ознайомившись із
докладними
інструкціями
зовсім
нескладно,
та й досвідчені фахівці, що пройшли навчан-
ня на самому підприємстві, можуть допомогти.
Черепиця
ідеально
підходить
як
для
будівництва скатного даху в новому будинку,
так і для
реконструкції старого.
Натуральна
черепиця - це ще й найідеальніший матеріал
для облаштування мальовничої мансарди. Із
І якщо сьогодні облетіти на пташиних кри-
лах неосяжну територію України,
неодмінно
можна
побачити,
як
натуральна
черепиця
В Р А А Б немов гриби після дощу, виростає
на дахах багатьох і багатьох будинків. Немов
казковий
черепичний
дощ посіяв
"розумне,
добре, вічне".
Кожному покупцеві
надається
іменна
га-
рантія на матеріал. Строк гарантії на цемент-
но-піщану черепицю становить ЗО
років, на
керамічну черепицю 20 років, при строку служ-
бу матеріалу більше 100 років. Продаж чере-
пиці
здійснюється
через
офіційних дилерів
"Лафарж Покрівельні Системи". Про коорди-
нею звичайне горище перетвориться в затиш-
ну й романтичну кімнату, де буде комфортно,
тепло й сухо.
Будь-який досвідчений будівельник скаже,
що, будуючи будинок, не можна заощаджува-
ти
на фундаменті
й
дасі, тому
що
від їхньої
якості залежать стан і термін служби всього бу-
динку. У порівнянні з іншою покрівлею, ціна
натуральної черепиці не така вже й "захмар-
на". Головна її цінність у високій якості й дов-
говічності.
Подібно, як жінки
підбирають косметику
під сукню, можна підібрати й кольори черепич-
ного
даху
під
фасад
будинку.
"Лафарж
Покрівельні Системи" пропонує на вибір чер-
вону, коричневу, сіру, зелену, чорну й навіть
вишневу цементно-піщану черепицю, а також
будь-яких кольорів керамічну черепицю, пок-
риту глазур'ю. З роками ця соковита, насиче-
на природними кольорами покрівля, не втра-
тить своєї первозданної краси, що наче зійшла
з картинок до дитячих казок.
нати дилерів можна довідатися на сайті ком-
панії чи в найближчого регіонального предс-
тавника.
З а х і д н и й р е г і о н : 8 - 0 6 7 - 2 3 5 - 1 7 - 3 9 ,
8
- 0
6
7
- 2
4
6
- 0
6
- 9
0
, 8
- 0
6
7
- 4
4
1
- 0
0
- 1
9
П
і в д е н н и й р е г і о н : 8 - 0 6 7 - 6 7 4 - 6 2 - 2 5 ,
8 - 0 6 7 - 4 8 4 - 5 4 - 5 2
С х і д н и й р е г і о н : 8 - 0 6 7 - 6 7 3 - 7 2 - 5 5 ,
8 - 0 6 7 - 4 0 1 - 1 6 - 6 0
К р и м
: 8 - 0 6 7 - 4 4 1 - 0 8 - 1 9
“Лафарж Покрівельні Системи”
М
. К и ї в , в у л . В
а с и л ь к і в с ь к а 1 4 о ф
. 5 0 1
8
- ( 0
4
4
) - 4
9
4
- 2
4
- 5
1
,
8
- ( 0
4
4
) - 4
9
4
- 2
4
- 5
2
март 2006 >
предыдущая страница 18 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн следующая страница 20 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст