Інфо
літя Smrmm
tt-i| 480--. • ' •
•■»emena-ptcom
.ua
Новий дизайн s-line*1
від Сіменс.
SIEMENS
Духова ша па НВ 300580 сталь
Панель з автономним керуванням ЕТ 73Р501Е сталь
Витяжка камінного типу IX 58650 сталь, зі скл. ».полом
• Духовка Universal Plus
• Велика камера духовки (58 л)
• Задня стінка з покриттям ЕсоСІеап
верхня та бокові стінки замовляються додатково
• Захисне відкличе ня швидкий розігр в
• Максимальна температура дверцят духовки 50°С
• Занурювані перемикачі освітлення духовки
• Повністю скляні дверцята духовки
Потужність ПІ. ІКЛЮЧЄННЯ 33 кВт
• 4 конфорки надшвидкого нагрівані я Highspeed
з них 1 двоконтурна і 1 овальна
• Керування конфорками нагр вання piezoSensor
• Цифровий таймер, електроніка закипання
• Функц я stoppSensor функція Запис у пам'ять»
• Двопозицій і ндикатори залишкового тепла
- Захисне відключення захист від дітей
• Функція -Запис у пам'ять»
Потужність підключення: 7 0 кВт
• Робота в двох режимах: відводу повітря та циркуляці
• Металевий фільтр з усмоктуванням по краям
придатний для миття в посудомиин й машині
• Галогенне освітлення: 2x20 Вт
• Електронне керування за допомогою клавіш
1
7 сегментного ндикатора
• Продуктивність у режимі відводу повітря:
400 м /год - нормальний р вень
550 мУгод - інтенсивний рівень
Розмір ніші (ВхШхГ): 575-597x560x550 мм
Розмір приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
Розмір для вбудов. (ВхШхГ): 44 5x560x500 мм
Розмір приладу (ВхШхГ): 56 5x591x535 мм
Режим циркуляції (ВхШхГ): 766-1155x600x520 мм
Режим відводу ловлря (ВхШхГ): 674-1060x600x520 мм
М о да п ри х о д и ть і від хо д и ть. П л и та з а л и ш а є т ь с я - о со б л и в о
якщ о ц е п л и та від S ie m e n s . О с н о в н а в и м о га , яко ї за в ж д и
н ам агаю ться д о тр и м ати ся н аш і ди зай н ер и : ств о р и ти ідеальн у
техніку, я к а б і ч е р е з 10 років п рин о сила р ад ість І н е л и ш е
в ізу а л ь н у , а й ф у н к ц іо н ал ь н у. Ч іткий д и за и н s - lin e
в ід зн а
чен и й н аго р о д о ю -re d d o t d e sig n aw ard 2 0 0 4 » д е м о н стр у є
н ову кул ь тур у д о ск о н а л о сті. П ри дик ть ся сам і.
S iem en s. М айбутнє поруч.
рун.
предыдущая страница 130 Приватное строительство 2006 01-02 читать онлайн следующая страница 132 Приватное строительство 2006 01-02 читать онлайн Домой Выключить/включить текст