5 ®
я ,
будівництва™
юбка, вікнаЩдвеї
Я Й Л А
-
«ІЯПВ •
Шщкерамма та с,
Ж
I N
.
,,
/
Ж
ч
ч
*
В
/
Г
/
у
/
в /
Запрош уємо на виставку
ЗО вересня
-
3 жовтня
Харківський Палац споІ
Харків, пр. М аршала Ж укова, 2, тел.: (0 5 7 )
7 7 7
Іі'і.м ііи тр и р
.
облювальні матеріали; опалення, водопостачання, вентиляція;
покрівля, гідро- та теплоізоляція; електротехнічне обладнання;
обладнання;
лакофарбова продукція; ландшафтний дизайн
'Piwvw
. vistavka
. com
.tenata
.org
О С О Б Н Я К
П РИ П ІД ТРИ М Ц І
Д Е Р Ж
А В Н О Г О К О М
І Т Е Т У
Д О Н И Ц
Т В А Т А А Р Х І Т Е К Т У Р И
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І П А Р Т Н Е Р И
Г Е Н Е Р А Л Ь Н И Й С П О Н С О Р
ЦЕНТР ВИСТАВОЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Тел.: (0482)~37 2Т91* 21 05 S0
Факс; 21 05 91
http ://www.expo»odessa .com
я ц ш
^
^
И Нал
|
К О И и Ж Л Р О Е К Г
j
(нстАляти)
Ж
a*»»*
L
^
d
--------
f t . ’
т а р
Е « Н
ш
ч . Ш
предыдущая страница 95 Приватное строительство 2005 08 читать онлайн следующая страница 97 Приватное строительство 2005 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст