C
M
1
1
7
К л е ю ч а с у м іш
’ ’f le x ib le 1
К л е я щ а я с м е с ь ’’f le x ib le '
Розчинна суміш для
виконання облицювальних
робіт усередині та зовні споруд
Растворная смесь для
выполнения облицованных
работ внутри и снаружи зданій
^
Наша команда. Надійний контакт
М а т е р іа л и д л я о б л и ц ю в а н н я .
BAUTECHNIK #
» мсек* адгмт практично до
будь-яких осяде
(UtCDTMi легко МЛМОСНТЬСЯ
мд rv
met
• -ФЛТЦПv'ft
» apysHJi та
у
»
ас^епЫли
, M ^ x v itlu
► Öenwwe У
-Л** ««ЯКІ
I I аксаяукткиї
1 * И №
Команда - це система роботи!
Кожний
окремий
продукт
-
це
спеціаліст, чемпіон у своїй галузі.
Але
тільки
тоді,
коли
різні
спе-
ціалісти працюють разом, допов-
нюючи одне одного, вони стають
командою переможців.
Використовуйте систему облицю-
вання Ceresit - і Ви будете пере-
можцем!
C M 1 1 7
Ллтма іуша ftzj&kr
1
'°«и
ум Стп» уігкЯЛґ
Т Ш
Ш
СЕ 33спиг
Ці
іа і
С М 1 5
ч
&
з І
С Т 17
Ви
легко
зможете
при-
клеїти будь-які види плит
із
природного
та
штуч-
ного
каменю
ззовні
та
всередині будівель за до-
помогою Ceresit CM 117
завдяки
високій
адгезії,
волого- та морозостійко-
сті суміші.
Хенкель Баутехнік (Ук р а їн о ),
м. Київ, вул. О світи , 4 ;
тел.: (0 4 4 ) 4 9 0 - 5 1 - 2 0 , 4 9 0 - 5 1 - 2 1 ;
факс: ( 0 4 4 ) 2 4 5 - 3 2 - 1 3 ,
w w w .h e n k e l.u a
H e n k e l
Професійні матеріали для будівництва та відновлення
предыдущая страница 72 Приватное строительство 2005 08 читать онлайн следующая страница 74 Приватное строительство 2005 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст