Х т
Ъ
f t
проведення
конкурсу -
серпень-вересеш
О П ' » ' -
2 0 0 5
р о к у
/
.
J L
o
h e р и
с о *
р м
н і
П р и в а т н о ю
с т р о и т е л ь с т в о '
4
с е р е й
/ Л о г о
h e p e 7 ) h i \ O T H u k t t
б е р у т ь
і н
с
т
р
у
м
е
н
т
Ы
! \ Я
d
t \ C
f U
c
T
i j ß
C
f H
H
9
в
ю
с
н
о
ї
O
C
e
t
\ i
ß
i7
>
k
D
M
h
C
/ H
ü
В
p a NeH Cj
2
N -d : D $L G
T^TCH tkO
B O
S C
H
,
/ Т \
,!
Г ~ І
§
- ■
Г "
1
:
і 1
і
-
*
У м ов и уч асті в к о н ку р с і
• Участь в акції беруть передплатники журналу "Приватное
строительство "- які оформили передплату де кінця 2005 року та
надіслали копію квитанції про оплату передплати де ЗО вересня 2005
року на адресу: а/с 172, м Київ, 01054 - 3 поміткою на конверті "Акція",
Результати акції буде опубліковано в номері за листопад 2005 року.
• Вручення призів відбудеться в офісі компанії Т0В "Медіа-інвестиційна
група" за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, За.
• Для отримання призів потрібно пред явити оригінал квитанції про
оплату передплати паспорт та ідентифікаційний код Оподаткування
розіграшу - згідно чинного законодавства України.
• інструм ент наданий представництвом компанії Black& D ecker в Україні.
С
в я т
к у / З м
о
p i U H U L ^ k O
^ - K
u p H
d H
j
р
а
у
р
м
.
B O S C H
В и н а х о д ж е н н я д л я ж и т т я
предыдущая страница 1 Приватное строительство 2005 08 читать онлайн следующая страница 3 Приватное строительство 2005 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст