Комплектні системи Кнауф
Ми
стали
ближ че!
Н і м е ц ь к а
я к і с т ь
з а
д о с т у п н о ю
ц і н о ю
!
Д Ф " К н а у ф - М а р к е т и н г " , 0 3 0 6 7 , м . К и ї в ,
в у л . Г а р м а т н а , 8 , т е л . : ( 0 4 4 ) 4 5 8 - 3 2 9 2 , ф а к с : 4 5 8 - 3 2 7 5
Н а в ч а л ь н и й ц е н т р : ( 0 4 4 ) 4 9 6 - 0 9 4 0
е - т а і і : k n a u f - u a @ s v i t o n l i n e .c o m ;
Ін т е р н е т : w w w .k n a u f - m a r k e t i n g . c o m .u a
.....
«и*.
НР БТАРТ
ш.
Ш Т У К А Т У Р К А
(ИЗОГИПС)
к н щ
HP FINISH
Ш П А К Л Е В К А
(SATENGIPS)
25 кг
А в іа Б у д С е р в іс
бул. Лепсе, 8, 4 лов.,
г. (044) 490-7716, 238-8617;
АДАМ АС
вул. Крайня, 1,
т.:(044)512-П 62, 512-1273, 512-5743,
А В А Н ГА Р Д 21
вул. Сирецька, 5,
т.: (044) 463-9838, 468-6269;
АН Ж ІО
вул. Героїв Оборони, 8,
т.: (044) 267-89 00, 26 6-6 1
85;
АЛКІВ-Т
вул. Ген. Наумова, 3,
т.: (044) 423-1410 (багатоканальний);
Б У Д М А К С -Л и б ід с ь к а
вул. Красноормійська, 143/2,
т.: (044) 252-96 06, 252-99 3 9;
б у д л е н д
вул. Конаянтинівська, 67
т.: (044) 467-5242, 467-6877,
'167-6329,
БУД М А КС-С олом енська
вул. Островського, 48,
т.: (044) 245-5050,
БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ
вул. Соперно-Слобідська, 57,
т.: (044) 494-2266;
вул. Протосів Яр, 3, т.: (044) 521-6464;
пр-т Перемоги, 67, т.; (044) 422-2266;
вул. Підвисоцького, 16, т.; (044) 286-6060;
ГОЛЬФСТРІМ
вул. Волинсько, 64, т.: (044) 249-0332;
ІНТЕРГІПС
вул. Нововокзольна, 21,
т.: (044) 536-1456, 451-4691(92);
вул. Сім'ї Сосніних, 7,
т.:(044) 537-2774;
вул. Сім'ї Хохлових, 11 /2,
т.(044) 496-1870(71);
ІРИНА
-2000
вул. Борисоглібська, 5,
т.. (044) 416-1495, 416-3524;
ТОВ "МЕТА ІМПЕКС-Україно"
прое Карельський, 5,
т : (044) 573-3029, 573-3033, 573-3036;
МІКС-С
вул. Польова, 24,
т.: (044) 451-6199;
ПНВТП СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ
вул. Виборзька, 75/79,
т.: (044) 458-1865;
ПРОГРЕСИВНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
вул. Вікентія Хвойки, 21;
т.: (044) 586-4902;
вул. Марка Вовчка, 14,
т.: (044) 468-84-75.
І ш
щ
предыдущая страница 72 Приватное строительство 2005 06 читать онлайн следующая страница 74 Приватное строительство 2005 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст