ПАРКЕТНИЙ
СВІТ
а с о ц і а ц і ї
ВИРОБНИКІВ ПАРКЕТУ УКРАЇНИ
п л а н к о в и й
п а р к е т
М АСИВНА ПАРКЕТНА Д О Ш КА
ТРИШ АРОВА Д О Ш КА
ХУД О Ж Н ІЙ ПАРКЕТ
ПАЛАЦО ВИЙ ПАРКЕТ
ПАРКЕТ З ЕКЗО ТИ ЧН И Х П О РІД
КО РКО В ИЙ ПАРКЕТ
ЛАМ ІНАТ, Л ІН О Л Е УМ
СУПУТНІ ТОВАРИ
Д И ЗА Й Н ПАРКЕТНИХ ПІД ЛО Г
ПРО ДАЖ ТА ОРЕНДА
ПАРКЕТНО-ШЛІФУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
Найкраща підлога твого дому!
п а р к е т н і п ід л о ги Ч н е к с У к р Г арю
паркетні підлоги "ІнексУкрГ ирке^
і підлоги “ ІнчксУк;: Паг кет
.
'
'
.
Г г
. .
ч •
-
-
.
Салон-магазин "Паркетний світ": Київ, вул, Комінтерну, 28, т. (044) 53611 11,
шла
, рагкеїгглг.сот
Регіональна мережа: Дніпропетровськ, пр. Кірова, 119, т. (056) 3707074;
Харків
вул
Кооперативна, 18/20, т. (057) 731 27 34; Чернігів, вул. Любечська,
67, т. (04 322) 583 52-
Сімферополі
вул. Гоголя, 7, т. (0652) 51 2020; Івано-Франківськ, вул. Галицька, 14, т. ;0342:78 42 07
предыдущая страница 80 Приватное строительство 2005 05 читать онлайн следующая страница 82 Приватное строительство 2005 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст