n
т а є м о л а у р е а т і в
»
1
п ю е
Гвнеральнігіи іелевізіймий
партнер:
Я
першим ДІЛОВИЙ
Генеральний інформаційний
радюпзртнер:
0стл н -
ІЕМ)
*
%
Ш
^ F » ■
І 1 І 1 П
Ш 1 *Р 4
Генеральний медіа-партер премії
«Український Фінансовий Олімп»
Д е л о в о й
Генеральний радіо партер:
Генеральний телевізійний партнер премії
«Український Продовольчий Олімп»:
толока нал
Т О Н І С
Генеральний телевізійний партнер премії
«Український Національний Олімп»
/ )
Перший
Національний
Генеральний телевізійний партер лр* ми
«Український Торговельний Олімп»'
X
Генеральний медіа партнер премії
«Український Національний Олімп»:
Генеральний радіо партнер премії
«Український Національний Олімп»:
Гсттральний радіо партер премії
«Український Фінансовий Олімп»:
L
г - )
.
У К Р А І
Р А ІН С Ь К Е
Р А Д І О
Генеральш правое медіа пармери
Ю
р и д и ч е с к а я
П
р а к т и к а
ГМИМІЛІЛАН ІІП»*Г€1 Mull А АМІЛ« 1**111
V
УиГАІіК
МИЙ ■
1 ■'
Ю
р и с т
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМП
Володимир Стельмах, голова Національного банку України Людина-легенда
Андрій Карпій. голова Всеукраїнської громадської організації робітників
телебачення і радіомовлення «ТАУ» За впровадження цифрової технології HD Radio
Ліга страхових організацій України (м. Київ) За сприяіиія егвореї пно іі тестиційно
привабливою імідж)' вітчизняною страхового ринку
Національна акуму;іят* >рш корпорація «ISTA» (м. Дніпропетровськ)
Виробниц тво високоякісних акумуляторів
Дизайн-стуаія «Майстер Модель» (м. Краматорськ)
Виготовлення воскових моделей ювелірних виробів та ливарних скульптур
ТОВ «АвітоБрег т Компані >—TM «Herbalis» (м. Дніпропетровськ)
Виробництво засобів особистої гігієни
TOB «Wnet» (м. Київ) IP-провайдер, що динамічно розвішається
ЗАТЛІЄ ^страхова компанія VAB RE»_(
m
. Київ) За формування вітчизняного
перестрахувального ринку
ЗАТ «Техно-Центр»(м. Рогатин) Сільськогосподарське виробництво
УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП
ДП ДХК «Донбасшахтобуд» ВАТ «Донецькшахтобуд» (м.Доненьк)
Будівництво шахт
ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Інтербудінвест» (м. Київ)
Будівельна компанія, що динамічно розвивається
ЗАТ «НДВПКриворіжстальконструкшя» (м. Кривий Ріг) Будівельнсємонтажні
роботи високого рівня складності
ТОВ «Артемівеькбуд» (м. Артемівськ) Житлове будівництво
та реконструкція у м Артемівську
Інвестиційно-будівельна група «ГЕРЦ» (м. Донецьк) Будівництво об’єктів
промислового та житлового призначення
ЗАТ <
Промбуд-11»(м. Рівне) Реконструкція та будівництво соціально значущих
об’єктів па Рівненщині
Управління капітального будівництва, реконструкції та ремонту
міськвиконкому (м.Миколаїв) Замовник будівництва
ЗАТ
Морбуд» (м. Сімферополь) Будівництво гідротехнічних споруд
ТОВ «Агенція розвитку міських територій АРМІТ»(м. Київ) Розробка і реалізація
«Програми доступі юго житла
ТОВ «Вежа» (м. Острог) Реставрація пам'яток архітектури та історії
ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона №1» (м. Вишневве)
Будівництво газопроводів у Київському регіоні
ТОВ «Констракшн Груп Інтернешнл (м. Харків) Сучасне будівництво
ТОВ «Віконні системи» (м. Львів) Виробництво високоякісних віконних
конструкцій
УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОЛІМП
AT «Українська охоронно-страхова компанія >
(м. Київ) Ексклюзивне страхування
КБ <
Аісі ив-банк» (м. Київ) Розробка та реалізація зразкової страт епї розвитку
сучасної банківської установи
КБ ТОВ «Містобанк» (м. Одеса) Універсальний банк, що ст абільно розвивається
Кредитна спілка«Народна каса» (м. Шепетівка) Кредитна спілка вищої категорії
ТОВ<ПАРТНЕР-Б AI І К> (м. Київ) Оі іерат інше авто кредитування
Кшк п.иаі иі тип ґміікіїи і.ки.\ ши.іуг.’Ііциміи ІІ!>У .N*227 під Н.0Іі.20(И>
УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ОЛІМП
ТОВ
Моцарт »
(м. Дніпропетровськ) «АБВ Техніка - експерт з продажу аудіо-,
відео-, побутової техніки»
Генеральний Інюрист партер
^gfi^ommunkatlon tompony(jt)
У Ч
Р А
М
А
І Ч
Г
Іитернет-партнер
redtram
M t w l
H LN < |lN l
Генераиьний медіа-партнер премій
серед спеціалізованих ЗМІ
І р і ї 44 її»
Інтернет-пармери
Ф
ні rcpiicr-жу риал
Псовый Сгроктвльиыи
wwwuaSrROYmrö
domik.net
D O M .P IA .U A
НЕРУХОМІСТЬ УКРАЇНИ
Медіа пармери'
лидер
1 0 6 .6 F M
Щ
UMMf
Крым
Спеціалізовані ЗМІ:
Н
ерухомість
!
и
■ т Ш 7
І Real estate
1ШЗ
^
п*р-и]1з:а|т;н|о!еРЧ|
w i l
У*Ч«СІ1* И ■
ДОМВ * квирткры
Регіональні ЗМІ:
-
СЕВАСТОПОЛЯ
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
Б И З Н Е С
О Т Д Ы Х
p C t t ß f
За додатковою інформацією звертайтесь в Секретаріат Українських Премій: 8 (044) 50! 29 59 (58,57,56), www.olimpawards.org
предыдущая страница 4 Приватное строительство 2007 01-02 читать онлайн следующая страница 6 Приватное строительство 2007 01-02 читать онлайн Домой Выключить/включить текст