R e a l e s ta te
Ш Э
д е
Д
в и ж и м
БИЗНЕС • ОТДЫХ
WWW
.C№
„IULOO(I
КОММврЧЯСЖ
ІЛ жаявяжчКОСТЬ УЖЮАШШ
І
Регіональні 3MI
ВАСТОПОПЯ
Інтернет-парнери
d
o
m
i k
. n
e
t
Спеціалізовані ЗМІ
а у р е а т і в
п р о ф е с і й н и х
п р е м і й
2 0 0 6
р о к у
Лауреатами премій в наступних номінаціях стали:
У
К
Р
А
Ї Н
С
Ь
К
И
Й
Н
А
Ц
І О
Н
А
Л
Ь
Н
И
Й
О
Л
І М
П
Володимир Стельмах, д ілова Національного байку України
Людні шктсида
Ліга страхових організацій України (м. Київ)
За сприяння створенню інвестиційно привабливого іміджу
вітчизняного страхового ринку
Українсько-німецьке ЗАТ з II «ІСТА-центр»
(м. Дніпропетровськ) Виробництво високоякісних
акумуляторів
Дизайн-студія «Майстер Модель» (м. Краматорськ)
Виготовлення воскових моделей ювелірних виробів
та ливарних скульптур
У
К
Р
А
Ї Н
С
Ь
К
И
Й
Б
У
Д
І В
Е
Л
Ь
Н
И
Й
О
Л
І М
П
ТОВ Будівельна фірма <
Альфа-Сервіс» (м. Київ)
Генеральний підрядник
ДП ДХК «Донбасшахтобуд» ВАТ «Донецькшахтобуд»
(м.Донецьк) Будівництво шахт
ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія
«Інтербудінвест» (м. Київ) Будівельна компанія,
що динамічно розвивається
ЗАТ «НДВП Криворіжстальконструкпія»
(м. Кривий Ріг) Будівельно-монтажні роботи високого
рівня складності
ТОВ «Будівельно-монтажне управління-2 ЛТД»
(м. Вінниця) Будівництво багатоповерхового житла
у м. Вінниці
ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона №1»
(м.Вишневе) Будівництво газопроводів у Київському регіоні
У
К
Р
А
Ї Н
С
Ь
К
И
Й
Ф
І Н
А
Н
С
О
В
И
Й
О
Л
І М
П
ЗАТ «Агробанк» (м. Дніпропетровськ)
Активна підтримка малого та середнього бізнесу
АТ «Українська охоронно-страхова компанія» (м. Київ)
Ексклюзивне страхування
КБ «Актив-банк» (м. Київ) Розробка та реалізація
зразкової стратегії розвитку сучасної банківської установи
У
К
Р
А
Ї Н
С
Ь
К
И
Й
Т
О
Р
Г О
В
Е
Л
Ь
Н
И
Й
О
Л
І М
П
ТОВ «Монарт» (м. Дніпропетровськ) <
АБВ Техніка —
експерт з продажу аудіо-, відео-, побутової техніки»
І Ш Щ М Ш Ч Л С t M / Ч о
Г
' Ц Л І І ' Ч І
D f*Мі
«Уіф/інгькии Ф наньовий О/гмі
і*
Д е л о в о й
І
fih fiit ß -
ім рш еї
^ 0 6 ,5
’ Л
И
Ц
Я
Генеральний телевізійний партнер» премі
«Український Продовольчий ОтЛмп*
г о л о к в и в л
Т О Н І С
Генеральний телевізійний партнер премії
«Український Раціональний Олімпі*.
Пс-раіий
Иацюнальчий
Генеральний телевізійний партнер поемі
«Український Торговельний Олімп»:
Г енеральний медіа-партнер премії
«Український Національний Олімп»:
ИижЛЛіОІ
І
ГН Г4П ГчА » Г Г А
Генеральний радіо-партнер премії
«Український Національний Олімп»
ера
ж
m
Генеральний радїо-партнер премії
«Український Ф'наксовий Ол*мп»
А П
/ /
У К Р А ЇН С Ь К Е
/ (
Р А Д І О
Генеральні правові медіа-ларнери:
Ю
р и д и ч е с к а я
П
р а к т и к а
к ж о ттли и ~ іА і п г о * * і« :ш * л - а л л л г и х т « .
1
У кгА їп скк и й
Ю
р и с т
Генеральний інтернет-партнер'
t e le c o m m u n ic a t io n
с а т р а п у @
Ь
амапі
л
№ № 1®
а|т|н|о]е|
ш Ж
и
Медіа-ларнери
С Т А Т У С
д і .'І о и і
т и ж її е н II к її
предыдущая страница 12 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 14 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст